Serviciile de consultanţă fiscală şi financiară au scopul de a asista clienţii atât în depăşirea dificultăţilor generate de mediul legislativ fluctuant dar mai ales pentru a constitui o bază de referinţă pentru edificarea planurilor viitoare de investiţii sau de dezvoltare.

Gama aceasta de servicii poate include, dar fără a se limita la:

  • planificare fiscală şi consultanţă;
  • asistenţă pe durata controlului fiscal;
  • asistenţă privind controlul pentru rambursarea de TVA;
  • consultanţă privind interpretarea tratatelor de evitare a dublei impuneri;
  • consultanţă legislativă;
  • servicii de audit conform prevederilor legale sau solicitărilor la nivel de grup.