• LITIGII

VTM oferă servicii în cazurile de litigii, consultanță și soluții pentru clienți în vederea conformării cu cerințele legale pentru a asigura ca ei să-și atingă obiectivele afacerii, oferind inclusiv consiliere în litigiile administrative, a drepturilor legale ce le revin, etc. VTM reprezentă clienții săi în proceduri contencioase, de arbitraj, mediere, precum și în alte tipuri alternative de soluționare a litigiilor. Scopul nostru este acela de a ne asigura că toți clienții își îndeplinesc obiectivele lor de business, de aceea oferim consultanță în litigii administrative, creanțe legale etc.

 • DREPT CONTRACTUAL

Asistență juridică, redactare, modificare, verificare, revizuire contracte, acte adiționale, antecontracte în vederea elaborării și adaptării contractelor potrivit noilor reglementări și împrejurări;

 • LEGEA MUNCII

Litigiile de muncă, dreptul individual al muncii, contracte de muncă și scrisori de angajament, acțiuni disciplinare, suspendarea contractului, modificări ale contractului, rezilieri, etc.

 • ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII
  • demersuri legale, redactări diverse, reprezentări în fața diverselor organe abilitate;

  • redactare si atestare act constitutiv, statut, procese-verbale ale adunarilor generale;

  • modificarea actelor constitutive ale ONG-ului;

  • consultanță juridică și reprezentare în caz de dizolvare a asociației/fundației.