În calitate atât de operator cât și împuternicit, VTM prelucrează datele cu caracter personal și exercită o misiune de informare, de consiliere și de control în activitățile aferente.

Rolul VTM de protecție a datelor (prin Responsabilul desemnat cu Protecția Datelor) este unul multiplu:

  • să informeze și să consilieze cu privire la obligațiile existente în domeniul protecției datelor cu caracter personal;