La această categorie includem activităţile de contabilitate care sunt obligatorii pentru societate, conform legislaţiei româneşti: procesarea periodică a datelor contabile primare, întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale periodice (decont TVA, declaraţie cumulativă, state de salarii şi declaraţii salariale, declaraţii aferente taxelor locale, declaraţii BNR), rapoarte semestriale şi anuale,  orice alt document necesar a fi înregistrat în situaţii specifice.

De asemenea includem în această categorie  informarea continuă a clienţilor privind schimbarea regulamentelor româneşti care influenţează activitatea acestora, riscurile identificate şi posibilităţile de evitare.

 

În funcţie de necesităţile clienţilor, putem oferi pachete mai complexe de servicii contabile constând în  raportare conform IAS, transpunere şi implementare, cursuri de contabilitate, implementare de soft, trening şi design particularizat. Acest pachet de servicii poate include întocmirea şi transpunerea informaţiilor contabile statutare în sistemul de raportare IAS, finalizându-se cu situaţii financiare, rapoarte şi detalierile aferente, prezentarea comparativă a situaţiilor financiare statutare şi conform IAS, explicarea politicilor contabile aplicate şi diferenţele rezultate din aplicarea celor două seturi de politici contabile (IAS şi RAS – Standarde de Contabilitate Româneşti). De la un caz la altul, putem folosi pachete de raportări predefinite, sau putem întocmi rapoarte specifice pentru client în funcţie de structura şi particularităţile activităţii sale.

 

Putem asista clientul în alegerea celui mai potrivit program de contabilitate care să satisfacă nevoile sale atât din perspectivă financiară cât şi a performanţei. Softul de contabilitate nu numai că trebuie să fie în conformitate cu cerinţele legislaţiei româneşti dar trebuie de asemenea să răspundă şi cerinţelor de raportare ale societăţii, devenind un instrument de salvare a timpului şi a costurilor atât pentru departamentul financiar cât şi pentru managementul societăţii.

 

Este bine cunoscută necesitatea unei bune posibilităţi de urmărire a tranzacţiilor unei societăţi în orice moment şi mai ales a tratamentului contabil corect aferent operaţiilor contabile într-un cadru legislativ care creează o dependenţă semnificativă între domeniul contabil şi fiscal. Etica profesională a societăţii noastre este: înregistrările corecte ale unei societăţi (bazate pe o bună practică contabilă) sunt punctul de început pentru întocmirea unor rapoarte corecte (din punct de vedere financiar) precum: rapoarte care ilustrează evoluţia diferiţilor indicatori economici şi financiari, bugete, strategii pentru dezvoltarea afacerii.