Prin serviciile de consultanță în HR oferim clienților nostri nu numai soluții adevcate la provocările cu care se confrunta, ci și soluții pentru optimizarea resurselor organizaționale, îmbunătățirea eficienței și eficacității, atragerea și reținerea angajaților talentați – elemente cheie în scopul obținerii unei valori adăugate cât mai mari. În contextul de business actual al clienților noștri identificăm decalajele existente, nevoile și oportunitățile prin care aceștia pot accede la un nivel mai ridicat al performanței. În vederea atingerii obiectivelor stabilim un plan de dezvoltare bazat și adaptat la specificul fiecarui client, punând în aplicare strategii destinate unui mediu care încurajează succesul, productivitatea și performanța.

Prin analiza structurii organizationale pe toate nivelele, specialiștii noștri realizează o imagine obiectivă a modului de funcționare a organizației pentru a aplica cele mai bune strategii și soluții în dezvoltarea continuă și atingerea performanței prin diferite procese: de planificare, evaluare sau implementare a unor proiecte, cu scopul de a influența pozitiv climatul organizațional in vederea atingerii succesului.

Consultanța oferită de noi abordează îmbunătățirea performanței organizationale și din perspectiva conștientizării unei viziuni comune a succesului, astfel fiecare angajat va lua parte atât la dezvoltarea organizațională, cât și la cea personală.

Serviciile oferite de VTM au la bază acelasi concept: neutralitatea, echidistanța, confidențialitatea și obiectivitatea.

 • administrare personal;
 • reprezentare în relația cu autoritățile;
 • asistență și informări legislative;
 • consultanță în domeniul Resurselor Umane:
 • • diagnoză organizațională;
 • • dezvoltare organizațională;
 • • dezvoltarea carierei;
 • • design și implementare a Managementului Performanței;
 • • sisteme de Evaluare a competențelor;
 • • studii organizaționale;
 • • training.