Acestea sunt cazurile în care clientul are nevoie să externalizeze parţial activitatea de management pentru a evita supra încărcarea activităţii sale.

Putem asigura reprezentarea clientului în diverse cazuri precum: constituirea unor societăţi de către investitori străini, colaborarea cu instituţiile statului, operaţiuni bancare, desfăşurarea de legături cu Registrul Comerţului, administraţiile financiare sau altă autoritate din România.

În acest caz, societatea noastră va delega personal profesionist care va reprezenta cel mai bine interesul clientului şi va acţiona în numele lui pe baza instrucţiunilor specifice şi clare primite din partea conducerii societăţii sau a acţionarilor.

Serviciile de administrare includ: stabilirea sau reorganizarea procedurilor interne ale departamentului contabil, implementarea procedurilor de control intern precum şi a sistemului de urmărire.